کلیک کنید


لاک پشت های نینجا

TMNT

شریدر یا اوروکوساکی شخصیت منفی این داستان است. او بارها توسط لاک پشتها کشته می شود اما بعد به طرز معجزه آسایی زنده می ماند. دلیل این امر این است که او و دیگر اوترون ها(موجوداتی صورتی و کوچک از سیاره دیگر) چند صد سال پیش به زمین آمدند. هدف شریدر نابودی زمین بود اما گروهی دیگر از اوترون ها مانع او شدند. شریدر و دیگر اوترون ها خودشان را به شکل انسان در آوردند و به جنگ با یکدیگر ادامه دادند. لاک پشت ها با فرض اینکه او انسان است او را بار ها کشتند اما به طور غافلگیرانه ای زنده می ماند تا اینکه آنها(لاکپشت ها) بر حسب اتفاق با گروه دوم اوترون ها(که قصد نابودی شریدر را داشتند) آشنا شده و به ماهیت اصلی شریدر پی می برند. و نیز در میابند که چگونه با TCRI بزرگ شدند. با این وجود تلاش خود را زیاد کرده و شریدر را به تبعید در یکی از سیاره های دور دست محکوم می کنند. 

در این میان به هم دستان شریدر نیز اشاره می کنیم:

کارای: دختر خوانده ی شریدر و وفادار ترین نیروی شریدر است. هنگامی که کودک بود شریدر او را پیدا کرده و مهارت های رزمی را به او آموزش می دهد. با اینکه کارای بعد ها ناخواسته دشمن لاک پشت ها در می آید اما جان آنها را نیز نجات می دهد.

هان: درشت هیکل ترین دستیار شریدر. او هنگامی که متوجه می شود شریدر یک موجود فضائی است از خدمت به او دست می کشد.

نینجا های سیاه: روبات های ساخت دست دکتر استاکمن که تقریبا در بیشتر صحنه های جنگ با لاک پشتها حضور داشتند.

دکتر استاکمن: شخصیتی جان سخت است. او به ناچار به شریدر خدمتگزاری می کرد. پس از چندین مجازات از طرف شریدر تقریبا همه اعضای بدنش (جز مغز و یکی از چشمانش) را از دست می دهد. دشمن همیشگی لاک پشت های نینجا بوده و همه به کسی خدمت می کند که سودی برایش داشته باشد. تقریبا در بیشتر صحنه های جنگی با لاک پشت ها حضور دارد. رقیب دکتر چاپلین(یکی از خدمتگزاران شریدر) است. مهندس کامپیوتری ماهری است و بیشتر جنگجویان شریدر را می ساز. او مدتی را نزد بی شاپ (یکی از دشمنان شریدر) گذراند.

بی شاپ: بی شاپ طرفدار شریدر نیست اما چون دشمن لاک پشتهاست، جا دارد توضیحاتی را ارائه دهیم: او متخصص غلم ژنتیک و پیوند موجودات فضائی به انسان هاست. در تلاش است تا شریدر و بقیه موجودات فضائی را با کمک موجودات ساخت دست خودش نابود کند. لازم به ذکر است که او نیز انسان است. 

نویسنده: لئوناردو|